WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1a 1อนุชา นาคาศัย

บุกค้น 2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์รายใหญ่ มีสลากขายเกินราคา 6.7 ล้านฉบับ เร่งขยายผล ตัดสิทธิ ยกเลิกโควตาตัวแทนจำหน่าย-ผู้มีสิทธิซื้อจอง

    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยผลการบุกค้น 2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์รายใหญ่ มีสลากขายเกินราคา 6.7 ล้านฉบับ เร่งขยายผล ตัดสิทธิ ยกเลิกโควตาตัวแทนจำหน่าย-ผู้มีสิทธิซื้อจอง พร้อมเร่งรัดกระบวนการคัดกรองหาผู้ขายสลาก 80 บาทตัวจริงต่อไป

      สืบเนื่องคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฯ ซึ่งขณะนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุม และปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น นั้น

QIC 720x100

        ที่ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายและคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ โดยในส่วนแรก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคาฯ ที่มีนายเสกสกล อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ

sme 720x100

      โดยล่าสุด ได้เข้าตรวจค้นที่ บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด และบริษัท มังกรฟ้าแม่พลอย ครัวอยู่ศรี จำกัด จ.นนทบุรี และบริษัท มังกรฟ้าฯ สาขาเมืองเลย จ.เลย ซึ่งตรวจพบสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่า 2 ล้านฉบับ นำมาเสนอขายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของมังกรฟ้าในราคาเริ่มต้นฉบับละ 105 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล ตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รายใด เพื่อนำไปสู่การยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียน กรณีซื้อจองล่วงหน้าต่อไป

BANPU 720x100

      ในส่วนของชุดเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากฯ ที่มี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าชุดนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายสลากของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่ที่ทำการไปรษณีย์ 95 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค

      รวมถึงตรวจสอบการจำหน่ายสลากของผู้จำหน่ายตามแผงจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบเป้าหมายผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมในการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด

GC 720x100

      และวันเดียวกันนี้ ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา ณ ที่ทำการ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 63 กทม. ผู้ประกอบกิจการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกองสลากพลัส ซึ่งเชื่อว่าดำเนินการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการเปิดรับตัวแทนผู้ค้ารายย่อย ทั้งผู้ที่มีโควตาสลากอยู่แล้ว นำสลากมาสแกนเข้าระบบ และผู้ที่ไม่มีโควตาสลาก มาซื้อสลากเพื่อขายต่อให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องลงทะเบียนในระบบด้วยเช่นกัน

      เมื่อกดซื้อสลาก ระบบจะนำไปที่หน้าร้านของตัวแทน ซึ่งจะมีการเสนอขายสลากเกินราคา โดยเริ่มต้นที่ใบละ 95 บาท ซึ่งสลากที่มีการเสนอขายในระบบนั้น จะมีการปิดบังบาร์โค้ดของสลาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของจริงหรือไม่

    อีกทั้ง รูปแบบการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว ไม่ใช่การจำหน่ายแบบปลีกโดยตรงให้กับประชาชน จึงไม่ตรงตามเงื่อนไขในการจำหน่ายสลาก ทำให้สลากมีราคาสูงกว่าที่กำหนด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พบจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนกว่า 4.7 ล้านฉบับ ซึ่งสำนักงานสลากฯ จะต้องนำไปขยายผลในการตรวจสอบผู้เป็นเข้าของโควตาสลากเพื่อทำการยกเลิกสัญญาต่อไป

TU720x100

      สำหรับ ความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการ ศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการศึกษาข้อมูล โครงสร้างราคาและรูปแบบโดยรวมของธุรกิจสลาก เพื่อนำไปสู่การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร มีการกำหนดกรอบในการทำงานโดยเริ่มจากปัญหาและสาเหตุของสลากเกินราคา

      ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า หรือ CRM เพื่อทำความรู้จักลูกค้า จะได้สามารถกำกับดูแลการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

วิริยะ 720x100

       ทั้งนี้ จะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาต่อยอดเพิ่ม และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางแพ่ง ทางอาญา และกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ มาตรการทางแพ่ง ด้วยการปรับแก้สัญญาเพื่อให้มีสภาพบังคับทางแพ่ง รวมถึงให้สามารถควบคุมไปจนถึงปลายทาง ตลอดจนคนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานฯ 

       รวมถึงมาตรการทางอาญา ซึ่งในขณะนี้ มีโทษทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แตควรมีการพิจารณาทบทวนว่า โทษทางอาญาที่ฐานความผิดที่มีอยู่ เพียงพอที่จะควบคุมได้หรือไม่

aia 720 x100

       รวมถึงการพิจารณาโทษสำหรับผู้ที่กระผิดซ้ำซากด้วย และมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอในการปรับปรุงสัญญา หรือการออกใบอนุญาตตามประเภทผู้จำหน่ายสลากต่อไป

      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่อไปอีกว่า การทำงานของคณะกรรมการ มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ในการแก้ไขความรุนแรงของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และมั่นใจว่า จะสามารถทำให้ราคาสลากลดลงได้ภายในเวลาที่กำหนด

AXA 720 x100

      นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ กล่าวว่า ในส่วนของของมาตรการต่างๆ ทั้ง 3 รูปแบบ ตามโร้ดแมปของสำนักงานสลากฯ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการสลาก 80 โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มโดยสำนักงานสลากฯ นั้น เป็นโครงการที่ดีและเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน

      อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ จะติดตามทั้ง 3 แนวทางอย่างใกล้ชิดรวมทั้งนำปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาร่วมกันหารือเพื่อให้เกิดความรอบคอบครบถ้วน เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจากนี้ไป จะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดทำสำมะโนประชากรคนขายสลากเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่ขายจริง ตัดสิทธิตัวแทนจำหน่ายที่นำสลากไปขายส่ง และควบคุมตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในระบบของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานฯ กำหนด

EXIM One 720x90 C J

      ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,480 ราย ตั้งแต่วันที่ 13-27 มีนาคม 2565 พบว่า เป็นตัวแทนจำหน่าย 18% ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ 31% และเป็นผู้ค้านอกระบบ 51%

 

 Click Donate Support Web 

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!