WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

สระบุรี

เลขาฯ กบข. ลงพื้นที่พบสมาชิกจังหวัดสระบุรี

     เมื่อเร็วๆนี้ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กบข. ลงพื้นที่พบสมาชิก กบข. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม “กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567” โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

     ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสำหรับเกษียณ สิทธิประโยชน์ บริการของ กบข. สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนไขข้อสงสัยของสมาชิกโดยตรงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังมีบริการจากบูธพันธมิตรสวัสดิการ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ มีสมาชิก กบข. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 292 ราย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!