WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

111005 IMPACT

อิมแพ็ค ปันน้ำใจมอบรักสู่สังคมส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา

          นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ส่งมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค ภายใต้โครงการ อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคมที่เปิดรับบริจาคสิ่งของจากพนักงานอิมแพ็ค ส่งมอบให้แก่โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำสิ่งของจำเป็นแบ่งปันให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากในสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มารับสิ่งของและจะนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยตามชุมชนต่างๆ ต่อไป อาคารบางกอกแลนด์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

A111005

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!