WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

111028 NSI

NSI ปันอิ่มปันสุข ให้น้องนักเรียนบ้านหนองขอน กาญจนบุรี

          บมจ.นำสินประกันภัย (NSI) ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียน สนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน โดยนายศิริชัย แสงเทียนประไพ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนมอบให้กับนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน และนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงานนำสินจิตอาสาได้ร่วมสมทบกองทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!