WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

EEC เมกะโปรเจกต์

Display # 
Title Published Date Hits
อีอีซี พบ ส.อ.ท. ดันความร่วมมือ ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 17 September 2023 629
อีอีซี ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีน ผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสองประเทศ EEC-GBA 28 June 2023 1115
อีอีซี ร่วมกับ กต. บีโอไอ ลุยสร้างความเชื่อมั่น ดึงนักลงทุนต่างชาติสู่พื้นที่ อีอีซี ล่าสุด เดินสายโรดโชว์อิตาลี ต่อยอดลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง 27 April 2023 1326
เปิดวิสัยทัศน์เลขา อีอีซี ‘จุฬา สุขมานพ’ เดินหน้า อีอีซี ความหวังของคนไทย เป้าหมายหลักดึงนักลงทุน คนทั่วโลก สู่พื้นที่ ลงทุนตอบโจทย์ BCG 2.2 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี เร่งเคลียร์ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานรายได้ตรงถึงคนไทย 06 April 2023 1659
อีอีซี รับคณะจาก สปป. ลาว เข้าศึกษาดูงาน ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สำคัญของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ไปพร้อมการพัฒนาพื้นที่และชุมชน 16 March 2023 1523
‘อมตะซิตี้ ระยอง’ เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนฯ ครั้งที่ 1 เดินหน้าแผนขยายพื้นที่นิคมฯ เตรียมรับลงทุนเพิ่ม 635.93 ไร่ 15 March 2023 1457
อีอีซี รับคณะกรรมการโครงการการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกร่วมลงพื้นที่และหารือความคืบหน้า การพัฒนาพื้นที่ อีอีซี อย่างต่อเนื่อง 10 February 2023 1313
อีอีซี ยกระดับการทำงานร่วมทุกภาคส่วน จัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการ ปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ทุกมิติ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ 28 January 2023 1248
อีอีซี เดินหน้าแผนปฏิบัติการการเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน นำร่องทำผลผลิตทุเรียนพรีเมียมคุณภาพสูง รับฤดูกาล 2566 พร้อมเตรียมระบบห้องเย็น รักษาคุณภาพ ยกระดับราคา สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน 25 January 2023 1518
เครือข่ายพลังสตรีกว่า 600 คน เปิดความสำเร็จ รวมพลังสร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม EEC พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง 22 January 2023 1561
อีอีซี เปิดความสำเร็จ รวมพลังเครือข่ายพลังสตรีกว่า 600 คน สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง 21 January 2023 1170
สธ. บูรณาการร่วม อีอีซี ยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 ต้นแบบ รพ. ร่วมลงทุน รัฐ-เอกชน (PPP) แห่งแรกของไทย ในพื้นที่อีอีซี 17 January 2023 1475
ท่องเที่ยวชุมชนในอีอีซี และ Business Matching EEC Local Wisdom  31 October 2022 975
EEC แผนแม่บทขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Tourism) 31 October 2022 1018
อีอีซี จับมือ ม.บูรพา เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation Center เสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโอทอปนวัตวิถี ผู้ประกอบการรายย่อย และพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่อีอีซี 22 September 2022 1176
สรุปมูลค่าการซื้อขายตานายกฯ ยินดีนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นศักยภาพ EEC เร่งเดินหน้าความพร้อมขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเพิ่มมกลุ่มนักลงทุน 28 ก.พ. 2565 18 August 2022 1388
ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และ เอไอเอส ผนึกกำลังต่อเนื่อง พัฒนา Smart Terminal นำร่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 16 August 2022 1485
บอร์ด EEC อนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บท - แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ธุรกิจฯ และเมืองใหญ่น่าอยู่อัจฉริยะ 11 July 2022 2696
อีอีซี เปิดความสำเร็จ 4 ปี ผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครบ ดึงทุนต่างชาติเสริมแกร่งเศรษฐกิจ ต่อยอดใช้ 5G สร้างคน-ชุมชน-โรงงานอัจฉริยะ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ชูก้าวต่อไป ผลักดันลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง คู่ดูแลสิ่งแวดล้อม 26 May 2022 4325
‘ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค’เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รับการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง 06 May 2022 5802
นายกฯ ประชุมบอร์ดดีอี ย้ำกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิทัล รับทราบความคืบหน้า ASEAN Digital Hub 02 April 2022 6115
สกพอ. จับมือ สทบ.-กองทุนสื่อฯ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า-บริการ-ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อีอีซี ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก 16 March 2022 8191
อีอีซี เดินหน้าพัฒนากำลังคนตรงความต้องการครบทุกมิติ ร่วมประสานกระทรวง อว. ศึกษาธิการ แรงงาน สถาบันขงจื้อ สร้างต้นแบบ (Sandbox) เชื่อมความร่วมมือไทย - จีน 14 March 2022 7326
สกพอ. จับมือกรมโยธาธิการฯ เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน ขับเคลื่อน อีอีซี จัดรับฟังความเห็นต่อแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีอีซี 10 March 2022 7133
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 10 March 2022 8223

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!