WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

อุดม ศรีสมทรง r

พาณิชย์ บุกตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หลังแจ้งหยุดรับซื้อ เพื่อดูแลเกษตรกร

กรมการค้าภายในผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดชุมพร ตัวแทนเกษตรกร บุกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หลังแจ้งหยุดการรับซื้อ เพื่อดูแลเกษตรกร พบสาเหตุต้องเคลียร์ผลปาล์มคงค้างให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต หลังรับซื้อเข้ามามากก่อนหน้านี้

แต่จะเปิดรับซื้อใหม่ตั้งแต่ 5 มิ.ย.เป็นต้นไป ย้ำโรงงานสกัดทุกแห่ง ปิดป้ายราคารับซื้อ ปฏิบัติตามที่คุยกันไว้ หากกดราคา เล่นงานตามกฎหมาย พร้อมขอชาวสวนอย่ารีบตัด ให้ตัดสุก จะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดีขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และตัวแทนเกษตรกร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้แจ้งหยุดการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน

โดยผลการตรวจสอบพบว่า มีสาเหตุจากโรงงานต้องบริหารการสกัดผลปาล์มน้ำมันที่คงค้างบนลานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มของโรงสกัด และไม่ให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของน้ำมันปาล์ม หลังจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งโรงสกัดดังกล่าวแจ้งว่า ได้เริ่มเปิดรับซื้อใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.2567 เป็นต้นไปแล้ว ส่วนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งอื่นๆ จากที่ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ไม่มีการแจ้งหยุดรับซื้อแต่อย่างใด

สำหรับ แนวโน้มปริมาณผลปาล์มน้ำมัน คาดว่า จะมีปริมาณลดลง ทำให้การติดคิวหน้าโรงงานจะลดลงตามไปด้วย โดยจะติดไม่เกิน 1 วัน ก็สามารถลงหมด จากที่ก่อนหน้านี้จะติดคิว 2-3 วัน

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผย รวมถึงให้เป็นไปตามแนวทางตามมติที่ประชุมที่ได้หารือกันไว้ โดยเฉพาะเรื่องราคารับซื้อ จึงขอฝากเตือนถึงผู้ประกอบการว่าอย่ามีพฤติกรรมกดราคารับซื้อหรือรับซื้อที่เป็นการเอาเปรียบเกษตรกร เพราะจะมีการเฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

หากพบการกระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่แสดงราคารับซื้อ หรือแสดงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีกดราคารับซื้อต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ขอให้ยืดระยะเวลาการตัดออกไป และตัดปาล์มสุกเต็มที่ เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึ้น ขายได้ราคาดีขึ้น และจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย แต่หากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร รวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้กรมการค้าภายใน กำกับดูแลราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย

และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังได้สั่งการให้สายตรวจเฉพาะกิจกรมการค้าภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และตัวแทนเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการโรงสกัด ตามมติที่ประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2567 ด้วย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!