WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1จ้างงานคนพิการ

ผู้พิการ เฮ รมว.เฮ้ง ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์'ไทยมีงานทำ'

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียม โดยการส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสใช้ความสามารถในการหารายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม โดยกำหนดให้นายจ้าง สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33

ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป รับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ในส่วนกระทรวงแรงงานได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้พิการ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ และผู้พิการที่ต้องการมีงานทำ มาไว้ในแหล่งเดียวกัน และเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการจัดหางาน 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ

ที่ผ่านมามีนายจ้างจำนวนมากมีความประสงค์จะจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังไม่ทราบว่าจะค้นหาผู้พิการที่พร้อมทำงานและมีคุณสมบัติตามตำแหน่งที่ต้องการได้ที่ใด กรมการจัดหางานจึงได้รวบรวมผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน และใช้บริการจัดหางานกับกรมฯ ไว้บนแพลตฟอร์ม ‘ไทยมีงานทำ’ เพื่อนายจ้าง สถานประกอบที่ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงาน สามารถค้นหาผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าบริการ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2565 มีผู้พิการในระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ปริญญาโท ใช้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม ‘ไทยมีงานทำ’ จำนวน 1,415 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 1,166 คน มีรายได้จากการบรรจุงาน 142,928,400 บาทต่อปี โดยตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

ได้แก่ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด ดูแลสวน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นต้น โดยผู้พิการที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครงานผู้พิการ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม’ไทยมีงานทำ’ ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application

แพลตฟอร์ม 'ไทยมีงานทำ' เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยกรมการจัดหางาน สำหรับคนหางานทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุกๆคน ซึ่งกำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ รวมทั้งมีการให้บริการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ รวมถึงตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการด้วย”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!