WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 ปลื้ม

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงพื้นที่แปดริ้ว เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน ต่อยอดอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมพิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลงในปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และพบปะให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มผ้าพิมพ์ EGO Print’ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกเพื่อยกระดับฝีมือจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เข้าไปฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ลายผ้าเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2566 โดยระหว่างการฝึกจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ และเมื่อฝึกจบแล้วยังได้มอบอุปกรณ์เป็นเครื่องมือทำกินให้ด้วย เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ได้ทันที ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 20 คน

พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้ประกันตน ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!