WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11179 MFC MEUCRED1 UI

MFC ดีเดย์ขาย IPO กอง MEUCRED1-UI วันที่ 7-14 พ.ย.นี้ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจาก Private Credit คุณภาพดีนอกตลาด

          บลจ.เอ็มเอฟซี ส่งกองทุน “MEUCRED1-UI” เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย.นี้ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจาก Private Credit คุณภาพดีนอกตลาด ช่วงเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนทั่วโลกยังผันผวน เน้นปล่อยกู้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในยุโรป สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Barings Perpetual European Direct Lending Fund พร้อมเสิร์ฟผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI)

          นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความผันผวนจากภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ จึงมอง Private Credit ประเภทการให้กู้ยืมเงินโดยตรงแก่บริษัทเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง มีความสัมพันธ์ตํ่ากับตลาดการลงทุนโดยรวม ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้มีข้อดีที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม เพื่อชดเชยกับการมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่จํากัด และเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน แต่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารการลงทุน 

          MFC เตรียมเปิดเสนอขายกองทุน MFC European Private Credit Fund 1 Not for Retail Investors หรือ “MEUCRED1-UI” กองทุน MEUCRED1-UI มีนโยบายลงทุนใน Barings Perpetual European Direct Lending Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ประเภท Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบของ Special Limited Partnership (SCSp) กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในการให้กู้ยืมแบบไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักประกัน (Senior Secured Loans) ให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

          กองทุนหลักมีทีมบริหารกองทุนที่เชี่ยวชาญ โดย Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ผู้จัดการการลงทุนระดับโลก ที่มองหาโอกาสที่แตกต่างและสร้างพอร์ตการลงทุนใน Private Fixed Income ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้านการลงทุนใน Private Credit ที่ออกโดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วโลก และมีประวัติผลการดําเนินงานที่โดดเด่นสามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นผู้นําในตลาด European Direct Lender จากการจัดอันดับโดย Debtwire, DC Advisory และ Deloitte

          นายธนโชติ กล่าวว่า กองทุนหลักลงทุนในตราสารเงินกู้ยืมโดยตรงแก่บริษัทที่มีผลประกอบการดี และความสามารถชำระหนี้สูงเพียงพอ กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในบริษัทที่ขอกู้มากกว่า 80 รายและกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่อยู่ในช่วงวัฏจักรที่รายได้ยังเติบโตและอัตราผลกําไรค่อนข้างมีเสถียรภาพ ได้แก่ Software, Health Care Providers & Services, Diversified Consumer Services, Diversified Financial Services สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งกระจายการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป: สหภาพยุโรป 63%, อังกฤษ 34.9%, และอเมริกา 2.1% นอกจากนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

          “จุดเด่นของกองทุน MEUCRED1-UI มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน Private Credit คุณภาพดีนอกตลาด ซึ่งการลงทุนแบบนี้มีข้อดี คือ ช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตของผู้ลงทุน มีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดการลงทุนโดยรวม มีผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่เชี่ยวชาญและสร้างพอร์ตการลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบ ESG หลายชั้น โดยกองทุน MEUCRED1-UI มีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือนและจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง” นายธนโชติ กล่าว

          อย่างไรก็ตาม กองทุน MEUCRED1-UI เปิดขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2566 กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท และมีขนาดโครงการกองทุน 1,000 ล้านบาท กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความเสี่ยงระดับ 8+ จึงเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เท่านั้น กองทุนนี้ไม่ถูกจํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องอีกทั้งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลงที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

          ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี โทร. 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร. 043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324–25 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com

 

 

11179

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!